Video đang xem

Tìm hiểu về “Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi” trong lễ nghi truyền thống

Cử chỉ và dáng điệu của một người mà ngay chính, có lễ, thì có thể nói lên người ấy là có giáo dưỡng, đồng thời cũng lưu lại cho người tiếp xúc một sự…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC