Video đang xem

Cụ Lương Văn Can và bốn triết lý quý giá về đạo kinh doanh

“Thương đức – thương tài” – hai chữ đó đã gói gọn triết lý về đạo đức kinh doanh cho người Việt học hỏi.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC