Video đang xem

Nền kinh tế thị trường tự do và sai lầm của Hoa Kỳ hiện đại

Một nguyên tắc lập quốc quan trọng của Hoa Kỳ là nền kinh tế thị trường tự do, nó thực chất là sự biểu hiện của Luật Tự nhiên...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC