Video đang xem

Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài

Có câu: “Hạnh phúc trong hôn nhân chỉ có một, bất hạnh trong hôn nhân lại đủ đường”. Cho nên việc lựa chọn bạn đời vô cùng trọng yếu với mỗi người.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC