Video đang xem

Bậc quân tử thành tựu cái đẹp cho người khác

Sách Luận Ngữ có viết rằng: “Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác, tiểu nhân phản thị”, tức là người quân tử có đạo đức cao thượng luôn muốn đem lại…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC