Video đang xem

Giữ được vẻ mặt ôn hòa là giáo dưỡng cao thượng

Giữ hòa khí, “tâm bình khí hòa”, vẻ mặt ôn hòa, nhưng không có nghĩa là ba phải, vô nguyên tắc...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC