Video đang xem

Việc nhỏ không làm, sao có thể làm thành được việc lớn?

Con người ngày nay thường xem “việc nhỏ” là tầm thường, nhưng lại quên mất rằng việc lớn là từ việc nhỏ tích lũy.

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC