Video đang xem

Không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết

Môi trường sống sẽ hạn chế suy nghĩ của người ta, còn sự tự mãn và kiêu ngạo sẽ dẫn đến những suy nghĩ hẹp hòi nhỏ bé.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC