Video đang xem

Muốn trở thành trí giả cần ba đức tính then chốt

Tăng Quốc Phiên, cho rằng: “Phàm là các bậc nhân sĩ đọc sách, thứ nhất phải có chí hướng, thứ hai phải có tri thức, thứ ba phải có hằng tâm."

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC