Video đang xem

Blog: Điều gì sẽ xảy ra nếu con người không có “đức tin”?

Nếu một người không có đức tin, thì không việc ác nào họ không dám làm, bởi không có gì khiến họ sợ hãi. Chỉ khi có đức tin, con người mới có thể sản…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC