Video đang xem

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay xấu?

Bỗng một ngày, người ta chợt nhớ ra rằng: “Ăn cướp xưa nay nào có bao giờ là một hành động tốt đẹp?!”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC