Video đang xem

[VIDEO] Quy tắc kỵ sĩ và phong cách ứng xử của người châu Âu

Những quy tắc ứng xử này vốn được quy định rất rõ trong bộ "Code of Chivalry" (Quy tắc kỵ sĩ) mà các hiệp sĩ thời Trung Cổ phải tuân theo.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC