Video đang xem

Tại các quốc gia độc tài, vì sao luật pháp thường bị tha hóa?

Vì sao tại các quốc gia độc tài, luật pháp lại bị lợi dụng? Một nền tảng xã hội như thế nào sẽ dẫn đến sự tha hóa của luật pháp?

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC