Video đang xem

Trái đất sắp hết dầu mỏ chưa?

Không có năng lượng, nền văn minh sẽ chết; năm 2020, nhiên liệu hóa thạch vẫn đang cung cấp hơn 80% năng lượng tiêu thụ trên toàn thế giới.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC