Video đang xem

Bảo vệ tư hữu, phúc lợi không đến từ chính phủ – Chuyên đề Hoa Kỳ lập quốc

Nếu tài sản không được bảo vệ thì sự phát triển của toàn bộ loài người sẽ dừng lại. Vì sao quyền này của con người lại quan trọng như vậy?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC