Video đang xem

George Washington nói về tôn giáo và đạo đức – Chuyên đề Hoa Kỳ lập quốc

Hoa Kỳ lập quốc: George Washington đã nói một điều mà có thể nhiều người Hoa Kỳ hiện đại sẽ cảm thấy vô lý, và ông đã phát biểu ý kiến đó không phải trong…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC