Video đang xem

Diễn văn “Thời khắc lựa chọn” – Tổng thống Ronald Reagan

“Thời khắc lựa chọn” vô cùng đặc biệt, nó một lần nữa cho thấy tầm nhìn của các vị Quốc phụ của nước Mỹ về một chính phủ đích thực, của dân, do dân và…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC