Video đang xem

Thử nghiệm xã hội chủ nghĩa thất bại ở Hoa Kỳ thế kỷ 19

Ngày 25/2/1825, có một vị khách đến diễn thuyết tại Quốc hội Mỹ, đó là Robert Owen, người sau này được xem là cha đẻ của chủ nghĩa xã hội...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC