Video đang xem

Tổng hợp 8 cách tẩy não và kiểm soát người dân dưới thời Mao Trạch Đông

Dưới thời Mao Trạch Đông nắm quyền cai trị, xã hội và người dân Trung Quốc chịu sự khống chế vô cùng chặt chẽ.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC