Video đang xem

Những chế độ độc tài sụp đổ ra sao?

Mô thức chung của các cuộc cách mạng tại nhiều nước Ả rập, cũng như của những cuộc nổi dậy dẹp bỏ độc tài ở Đông Âu năm 1989 là gì?

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC