Video đang xem

Con đường lừa lọc để cướp đoạt và thâu tóm đất đai ở Trung Quốc

Giới địa chủ họ “Đảng” giờ đây, nhờ bán đất phát tài mà mua xe BMW, hưởng sơn hào hải vị, bao bồ nhí, cho con cái di dân...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC