Video đang xem

Con người có những quyền bất khả xâm phạm dựa trên luật của Chúa – Chuyên đề Hoa Kỳ lập quốc

Nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ dựa trên những quyền bất khả xâm phạm của con người, vậy điều gì quy định những quyền này không thể...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC