Video đang xem

Thạch Sơn: Phân tích khả năng ông Trump quay trở lại

Tại sân bay trước khi về Florida, Tổng thống Trump đã phát biểu câu quan trọng nhất là "Chúng tôi sẽ trở lại dưới một cách thức nào đó."

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC