Video đang xem

Sự khác biệt trong diễn văn nhậm chức của ông Reagan và ông Biden

Mặc dù ông Biden nhấn mạnh đoàn kết, nhưng Đảng Dân chủ chủ trương thanh trừng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC