Video đang xem

Tại sao Nhật Bản không có cơn bão cánh tả kiểu Mỹ?

1/5 dân số Hoa Kỳ đang hưởng trợ cấp, phúc lợi xã hội. Đây là sản phẩm của việc thúc đẩy các chính sách XHCN và “đúng đắn chính trị”...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC