Video đang xem

6 câu hỏi cho ông Biden về “Bộ phim bầu cử” ly kỳ này

Cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vốn đã là một bộ phim truyền cảm hứng, với những nỗ lực của ông Biden và đội của ông ấy, cuộc bầu cử này đã…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC