Video đang xem

Chính phủ không cung cấp sự bình đẳng vật chất – Chuyên đề Hoa Kỳ lập quốc

Một nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ là: Chức năng của chính phủ là bảo vệ quyền của người dân, không phải là cung cấp sự bình đẳng vật chất.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC