Video đang xem

Vì sao người thầy được kính ngưỡng trong văn hóa truyền thống?

Với những người thầy ấy, người xưa gọi là "Sư phụ", cũng lại kính ngưỡng mà thốt lên “Triêu văn đạo, tịch khả tử”, buổi sáng được nghe...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC