Video đang xem

Không phải và không muốn là nền dân chủ – Chuyên đề Hoa Kỳ lập quốc

Hoa Kỳ là một nền cộng hòa chứ không phải một nền dân chủ. Vậy cộng hòa là gì? Dân chủ là thế nào?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC