Video đang xem

MV Chúng ta – Bài hát dành riêng cho phong trào Giấy Trắng ở Trung Quốc

Bài hát Chúng ta (We), được viết dành riêng cho phong trào Giấy Trắng ở Trung Quốc. Các nghệ sĩ đã không công bố bài hát ở trong nước vì lo ngại sự trả thù…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC