Video đang xem

Đóng góp ý kiến và chỉ trích khác nhau thế nào?

Người Việt mình từ xưa đến giờ không được học cách phản biện, đóng góp một cách tử tế, đàng hoàng, nhưng lại bị nhiễm thói chỉ trích...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC