Video đang xem

Vũ trụ to lớn nhường nào?

Đâu là trung tâm và đâu là biên của vũ trụ? Nếu cứ truy mãi như thế thì là vô cùng vô tận.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC