Video đang xem

Nói năng cẩn trọng thể hiện nhân phẩm của một người

Người xưa có câu “Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người”, vậy nên lời ăn tiếng nói là điều mà chúng ta phải thực sự lưu tâm chú ý trong cuộc sống.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC