Video đang xem

Sai lầm chí mạng: 40 năm Hoa Kỳ vỗ béo Trung Quốc

Từ việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, lờ đi thảm sát Thiên An Môn cho đến việc giúp Trung Quốc vào WTO.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC