Video đang xem

Hãy cảnh giác với nền giáo dục xã hội hóa toàn cầu

Các cơ quan của LHQ và các tổ chức đối tác đang cố gắng thống trị hệ thống giáo dục toàn cầu bằng cách quy chuẩn lại tiêu chuẩn giáo dục

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC