Video đang xem

25 năm Hồng Kông về Trung Quốc: “Một quốc gia hai chế độ” đã cáo chung

Kể từ năm 1997, Hồng Kông trở lại dưới sự cai trị của Trung Quốc với tư cách là Đặc khu hành chính theo chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC