Video đang xem

Gió đổi chiều: Hollywood và các ngành sản xuất Mỹ đang tách khỏi Trung Quốc

Từ Hollywood đến ngành sản xuất và các công ty công nghệ, ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ đã hoặc đang tách dần khỏi Trung Quốc. Họ bắt đầu ngày càng tin tưởng rằng: “không…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC