Video đang xem

Bậc trí giả biết cách khuyến thiện, không làm tổn thương người khác

Bậc trí giả khi hành sự thì giữ vững chuẩn tắc của bản thân, nhưng cũng tránh hết mức việc làm tổn thương tới người khác.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC