Video đang xem

Abramham Lincoln: Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình

Một lần, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam hơn 40 tuổi...

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC