Video đang xem

Nói chuyện phải cùng người hiểu biết, làm việc phải cùng người kiên định

Trong công việc hay giao tiếp đều phải lựa chọn đối tượng và phương thức trao đổi phù hợp, có vậy chúng ta mới có thể thu được hiệu quả như mong muốn...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC