Năm 2022, có 447 ứng viên được 26 Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS), giảm 4 người so với năm ngoái.

cong bo giao su pho giao su
Năm 2022, có 447 ứng viên được 26 Hội đồng GS cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS, giảm 4 so với năm ngoái. (Ảnh: tdtt.gov.vn)

Hội đồng GS Nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng GS cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Trong 447 ứng viên do Hội đồng GS nhà nước công bố ngày 22/8, 51 người được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn GS và 396 PGS.

Hội đồng GS ngành Kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất là 59 ứng viên GS, PGS. Tiếp đến là Hội đồng GS ngành Y học với 53 ứng viên.

Số lượng nhiều thứ ba là Hội đồng GS liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm với 50 ứng viên. Hội đồng GS ngành Vật lý có 27 ứng viên; Hội đồng GS ngành Sinh học và Cơ khí – Động lực có 25 ứng viên/Hội đồng.

Hội đồng GS ngành Tâm lý, ngành Luyện kim có ít ứng viên nhất, 1 ứng viên/Hội đồng; Hội đồng GS liên ngành Sử học – Khảo cổ – Dân tộc học có 2 ứng viên; Hội đồng GS Ngôn ngữ học có 3 ứng viên; Hội đồng GS Dược học có 4 ứng viên.

Trong số 26 ngành có ứng viên xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS gồm ngành: Dược học; Giáo dục học; Luyện kim; Ngôn ngữ học; Tâm lý học; Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục Thể thao; Văn học; liên ngành Xây dựng – Kiến trúc năm nay không có ứng viên nào xét công nhận GS.

Từ 2019, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được thực hiện theo Quyết định 37/2018 của Thủ tướng với những tiêu chuẩn cao hơn trước đó.

Ứng viên bắt buộc phải có “bài báo khoa học quốc tế” thay vì chỉ quy định chung là bài báo hay đề tài nghiên cứu khoa học như trước. Ứng viên GS phải là tác giả chính của ít nhất 5 bài báo khoa học quốc tế, PGS là 3 bài đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc danh mục khác do Hội đồng Nhà nước quyết định.

Hai năm trước, khi bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn mới, số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS giảm. Năm 2019 là 424, năm 2020 là 339 và 2021 là 405, chiếm khoảng 60-70% số được Hội đồng GS cơ sở đề xuất.

Minh Long