Con người luôn tiềm tàng những khả năng kỳ diệu. Ngày nay, bằng những thí nghiệm của khoa học, đã chứng minh được rằng công năng đặc dị (siêu năng lực) của con người không phải là chuyện gì “mê tín”, mà thực sự có tồn tại.

“Công năng đặc dị” là từ mà các nhà nghiên cứu khoa học và khí công ở Trung Quốc sử dụng để gọi những khả năng đặc biệt (siêu năng lực), vượt xa khỏi khả năng của con ngươi bình thường, không thể giải thích được bởi những định luật vật lý thông thường.

Khoa học đã từng ghi lại được nhiều trường hợp siêu năng lực trên thế giới. Ví dụ như Wolf Grigorievich Messing với khả năng điều khiển tâm trí người khác, các thí nghiệm của quân đội Mỹ về khả năng di chuyển đồ vật bằng tâm trí hay dao thị (nhìn xa)… Các hiện tượng này xác thực là có tồn tại, nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa lý giải được rõ ràng.

Trong giai đoạn thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước, các môn khí công rất được thịnh hành và phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Trong những người tu luyện khí công, có rất nhiều người có công năng đặc dị. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người là sở hữu năng lực từ bẩm sinh. Do đó, đã có rất nhiều nghiên cứu và đo lường khoa học được thực hiện trên những cá nhân và năng lực phi thường này.

Những công năng đặc dị của con người đã được thế giới công nhận hiện nay gồm có 6 loại: công năng dịch chuyển, nhận biết vật thể bằng bộ phận khác ngoài con mắt, dao thị, thấu thị, dự đoán, truyền cảm tâm linh. Nhưng vẫn còn nhiều loại khả năng đang chờ được khám phá.

Thực ra, các công năng đặc dị vẫn thường được ghi nhận trong các thời kỳ lịch sử, chúng thường gắn liền với giới tu luyện và thậm chí có lịch sử cực kỳ xa xưa. Liệu đó có phải một dạng “kỹ năng” và kiến thức nhân thể học cao cấp mà người xưa đã khám phá ra mà chúng ta chỉ đang mò mẫm đi tìm lại?

Chuyên đề dưới đây sẽ tập hợp các bài viết chọn lọc về chủ đề thú vị này.