Tờ NDTV đã đưa ra một báo cáo mới, trong đó cho thấy rằng Delhi là thành phố ô nhiễm nhất ở Ấn Độ trong năm 2022.

thành phố ô nhiễm
New Delhi, Ấn Độ chìm trong sương khói. (Ảnh: Saurav022/Shutterstock)

Cụ thể, báo cáo do đơn vị theo dõi Chương trình không khí sạch quốc gia (NCAP) tiến hành dựa trên các phân tích của Ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương (CPCB). Đây là dự án chung về các xu hướng khí hậu và kiến thức khoa học đời sống nhằm theo dõi tiến bộ của Ấn Độ trong việc đạt được các mục tiêu về không khí sạch. Báo cáo phân tích này được công bố hôm 10/1, qua đó đánh dấu 4 năm kể từ khi triển khai NCAP.

Theo đó, thủ đô Delhi đứng đầu cả nước về chỉ số ô nhiễm, với chỉ số bụi mịn PM2.5 trung bình thường niên là 99,71 µg/m3. Dù chỉ số PM 2.5 ở Delhi đã giảm hơn 7% so với năm 2019 nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mong đợi.

Trong chương trình NCAP, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu rằng đến năm 2024 giảm 20 – 30% mức độ ô nhiễm so với mức năm 2017. Chương trình được triển khai bắt đầu từ năm 2019 với mục tiêu cải thiện chất lượng không khí ở 122 thành phố của Ấn Độ. Cơ quan theo dõi NCAP cho biết rằng hầu hết các thành phố trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất Ấn Độ năm 2022 nằm ở vùng đồng bằng Ấn – Hằng. Điều này cho thấy cách tiếp cận đáp ứng nhu cầu quản lý ô nhiễm không khí tốt hơn ở những khu vực ngoài Delhi sẽ mang lại các giải pháp thực tế.

Phan Anh

Video: Gia đình có 4 “bảo vật” này, không hưng vượng cũng phú quý