Theo một cuộc thăm dò mới, một gia đình bốn người ở Hoa Kỳ cần phải kiếm được trung bình tối thiểu 85.000 đô la một năm để “trang trải cuộc sống”. Con số này gấp ba lần so với chuẩn nghèo liên bang và cao hơn 27.000 đô la so với mức trung bình cần thiết hàng năm được ước tính 10 năm trước.

Trong cuộc thăm dò do Gallup công bố hôm 26/5, khi được hỏi “Số tiền nhỏ nhất mà một gia đình bốn người cần phải kiếm được mỗi năm để trang trải cuộc sống trong cộng đồng của bạn là bao nhiêu?”, câu trả lời trung bình mà người được hỏi đưa ra là 85.000 đô la. Vào năm 2013, câu trả lời trung bình là 58.000 đô la mỗi năm.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, 30% số người được hỏi cho biết, một gia đình bốn người cần phải có thu nhập hơn 100.000 đô la một năm để đủ sống, trong khi 31% lưu ý, họ cần phải kiếm được từ 50.000 đến 75.000 đô la mỗi năm.

Cư dân miền Trung Tây có mức ước tính thấp nhất là 75.740 đô la, chi phí cần thiết để một gia đình bốn người tồn tại, trong khi cư dân ở miền Đông có mức ước tính cao nhất là 98.340 đô la.

Để so sánh, chuẩn nghèo liên bang đối với một gia đình bốn người là 30.000 đô la.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 3/4  đến ngày 25/4, với 1.013 người trưởng thành được khảo sát và có sai số là 4%.

Gia Huy (Theo Just The News)