Theo một cuộc thăm dò mới của CNN, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Joe Biden trong cuộc tái đấu tiềm năng ở Nhà Trắng, trong khi hầu hết những người ủng hộ ông Biden nói rằng họ đang bỏ phiếu đối đầu ông Trump hơn là bỏ phiếu cho tổng thống hiện tại.

Các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống chỉ ra rằng cuộc tổng tuyển cử vào mùa thu này có thể sẽ là cuộc tái đấu năm 2020, 49% cử tri đã đăng ký cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi 45% cho biết họ sẽ ủng hộ ông Biden và 5% cho biết họ sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác, theo một cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện vào tuần trước.

Trong số những người ủng hộ ông Biden, 32% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong khi 68% cho biết họ chỉ bỏ phiếu như một cách chống lại ông Trump.

Ở phía ngược lại, trong số những người ủng hộ ông Trump, 60% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, 40% sẽ bỏ phiếu chống lại ông Biden.

Trong một cuộc đối đầu giả định khác cho trận đấu năm 2024, ông Biden cũng xếp sau bà Nikki Haley, người đang theo sau ông Trump đáng kể trong các cuộc thăm dò sơ bộ và là ứng cử viên còn lại của cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa.

Bà Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đạt 52% ủng hộ so với 39% của ông Biden trong cuộc thăm dò mới nhất.

Tuy nhiên, sự ủng hộ cho bà Haley dường như xuất phát từ việc không thích ông Biden hơn là thật sự yêu thích bà. Trong số những người ủng hộ bà Haley, 37% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Haley, trong khi 63% bỏ phiếu vì không hài lòng tổng thống Biden.

Để so sánh, 63% người ủng hộ ông Biden sẽ bỏ phiếu cho tổng thống, trong khi 37% cho biết họ sẽ bỏ phiếu chống lại bà Haley.

Cuộc thăm dò này được thực hiện với 1.212 người lớn, bao gồm 983 cử tri đã đăng ký, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 1 và có sai số 3,4%.

Anh Nguyễn, theo JTN