Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ thay thế Nghị định 59/2020 quy định về cùng nội dung.

bo cong an de xuat cap tai khoan dinh danh dien tu cho ca tre em duoi 6 tuoi
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ thay thế Nghị định 59/2020 quy định về cùng nội dung. (Ảnh minh họa: chinhphu.vn)

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 59/2020, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mới được cấp tài khoản định danh điện tử. Nếu dưới 14 tuổi, trẻ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Tuy nhiên, tại dự thảo trên, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, người từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước thì được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2.

Công dân dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước thì được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1.

Việc mở rộng được áp dụng với cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Giải thích về đề xuất trên, Bộ Công an cho biết luật Căn cước (có hiệu lực từ 1/7/2024) quy định về việc cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi. Vì thế, dự thảo bổ sung đối tượng, trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho phù hợp với quy định của luật này.

Cũng theo dự thảo, tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam, người nước ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về danh tính điện tử, các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử) và các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

Minh Long