Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 27,88 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

thuy san xuat khau
Ngành xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh hơn 40%, đạt 5,8 tỷ USD. (Ảnh minh họa: tongcucthuysan.gov.vn)

Theo Bộ NN-PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 27,88 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, top 3 thị trường mua nông sản nhiều nhất của Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Báo cáo của Bộ này cho biết kim ngạch xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 11,37 tỷ USD (tăng 8,8%), lâm sản chính 9,1 tỷ USD (tăng 3%), thủy sản 5,8 tỷ USD (tăng 40,8%), chăn nuôi 176 triệu USD (giảm 15,9%), đầu vào sản xuất 1,42 tỷ USD (tăng 64,8%).

Bên cạnh đó, có đến 9 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 1 tỷ USD gồm: cà phê, cao su, điều, rau quả, gạo, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ và đầu vào phục vụ sản xuất.

Trong đó, nhóm mặt hàng cao su, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả về khối lượng và giá trị xuất khẩu.

Về thị trường xuất khẩu, có 4 thị trường (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Mỹ là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu khoảng 7,61 tỷ USD (tăng 7,9% và chiếm 27,3% tổng giá trị xuất khẩu). Trong đó, chủ yếu là gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm khoảng 66,8%).

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 4,97 tỷ USD (tăng 5,9% và chiếm 17,8% tổng giá trị xuất khẩu).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 22,1 tỷ USD. Do đó, thặng dư thương mại toàn ngành đạt khoảng 5,75 tỷ USD (gấp 2 lần so với cùng kỳ).

6 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp dự kiến xuất khẩu nông sản đạt 55 tỷ USD. Trong đó, dự kiến nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm sản và đồ gỗ 17 tỷ USD, thủy sản 10 tỷ USD và các mặt hàng khác khoảng 3 tỷ USD.

Đức Minh