Luỹ kế cả năm 2022, Lọc hoá dầu Bình Sơn thiết lập kỷ lục mới với 14.450 tỷ đồng lãi ròng, tăng 115% so với năm ngoái. Đơn vị này chiếm khoảng một phần ba thị phần cung ứng xăng dầu của Việt Nam.

cong ty lọc hóa dàu Bình Son BSR cong ty Bình Son
Lọc hóa dầu Bình Sơn lãi gần 12.900 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2022. (Ảnh: scp.gov.vn)

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 của Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất, doanh thu thuần đạt 40.430 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần tăng cao khiến lãi gộp còn khoảng 1.726 tỷ đồng, giảm 45% so với quý 4/2021.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính mang về 648 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí, Lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ đạt gần 1.500 tỷ đồng, giảm 44% so với quý 4/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của BSR đạt hơn 167.120 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 14.450 tỷ đồng, tăng 115% so với năm 2021.

Giải trình nguyên nhân lãi quý cuối năm giảm so với cùng kỳ 2021 trên 10%, BSR cho hay do giá dầu thô năm 2022 biến động mạnh. Đầu năm 2022, giá dầu thô bình quân 87,2 USD một thùng, tăng lên 123,7 USD vào tháng 6/2022 rồi giảm về ngưỡng 81,12 USD mỗi thùng vào tháng 12. Giá dầu vẫn trong xu hướng đi xuống trong tháng 1 năm nay khiến kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2022 không thuận lợi.

Ngoài ra, chênh lệch giá dầu thô và giá các sản phẩm dầu (DO, Jet A1) quý 4 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, trong khi khoảng cách giá dầu thô và sản phẩm xăng, polyoropylene lại thấp hơn đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả sản xuất kinh doanh.

Đến cuối tháng 12/2022, tổng tài sản của công ty quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 77.796 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 22.853 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền, tăng chủ yếu nhờ các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tại các ngân hàng thương mại.

Theo kế hoạch, BSR sẽ tập trung nguồn lực thực hiện công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 5 trong 50 ngày (từ 22/6 đến 11/8/2023).

Dự kiến BSR sẽ sản xuất khoảng 590.000 tấn sản phẩm các loại trong tháng 1. Công ty có kế hoạch tăng 1,5 lần công suất xuất hàng đáp ứng nhu cầu của các thương nhân đầu mối.

Đức Minh