Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên đầu tiên kể từ khi thành lập vào tháng 12/2021. Theo đó, đơn vị này báo lãi hơn 1.200 tỷ đồng với nguồn doanh thu chính đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán.

So giao dich chung khoan TP.HCM so giao dich Ha Noi thi truong chung khoan 569786728
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) góp 918 tỷ đồng, tương đương 76% vào lợi nhuận của VNX. (Ảnh: TK Kurikawa/Shutterstock)

Cụ thể, doanh thu thuần của VNX đạt hơn 1.980 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận gộp đến gần 96%, tức 100 đồng doanh thu thì đạt 96 đồng lãi gộp.

Sau khi trừ đi giá vốn và các chi phí liên quan, đơn vị này còn lại lãi ròng sau thuế hơn 1.215 tỷ đồng. Trong khoản lãi này, HoSE đóng góp gần 76% (918 tỷ đồng), HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội góp vào hơn 22% (273 tỷ đồng), còn lại là lãi từ hoạt động tài chính…

Đây là kỳ báo cáo tài chính bán niên đầu tiên của VNX. Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, thành lập vào tháng 12/2021 theo Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả báo cáo của VNX hợp nhất từ kết quả kinh doanh của 2 sở giao dịch (TP.HCM và Hà Nội).

Theo ghi nhận, 95% nguồn thu của VNX là từ dịch vụ giao dịch chứng khoán, còn lại là thu từ dịch vụ đấu giá, quản lý thành viên, niêm yết… VNX trích gần 2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ phúc lợi, còn lại nộp ngân sách Nhà nước.

Là đơn vị 100% vốn Nhà nước do Bộ Tài Chính làm đại diện Nhà nước sở hữu, đến cuối tháng 6, vốn điều lệ VNX là 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản của VNX hơn 4.000 tỷ đồng, đáng chú ý tiền gửi ngân hàng của VNX đến 2.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả của VNX gần 1.100 tỷ đồng, giảm 32% so với hồi đầu năm.

Đức Minh