Hai mươi hai tổng chưởng lý tiểu bang hôm thứ Hai (26/2) cho biết hơn 85.000 trẻ em nhập cư có thể bị mất tích, dựa trên một báo cáo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Báo cáo được công bố trong tháng này cho thấy nhiều trẻ em có thể phải tham gia thị trường lao động hoặc bị buôn bán tình dục, họ viết trong một bức thư.

“Theo luật, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh có trách nhiệm giữ an toàn cho những đứa trẻ này khi chúng đến nơi,” các tổng chưởng lý viết trong thư. “Trách nhiệm đó bao gồm việc đoàn tụ trẻ em với gia đình hoặc gửi chúng cho một nhà tài trợ sẽ bảo vệ chúng khỏi nạn buôn bán và bóc lột. Nhưng những Bộ phận đó không thực hiện đúng trách nhiệm của mình và cái giá phải trả là hàng chục nghìn trẻ em mất tích.”

Bộ trưởng tư pháp cho biết chính quyền Biden cần tìm kiếm những đứa trẻ mất tích. Họ đang yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra và Giám đốc FBI Christopher Wray cung cấp thông tin về thời điểm những đứa trẻ được nhìn thấy lần cuối và những biện pháp bảo vệ nào để đảm bảo chúng được giao cho các thành viên trong gia đình.

Các Tổng chưởng lý nói: “Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh phải đảm bảo rằng họ không giao trẻ em cho bọn tội phạm và những kẻ buôn bán tình dục. Không thể làm như vậy nếu không biết giao những đứa trẻ này cho ai.”

Bộ trưởng Tư pháp Iowa Brenna Bird dẫn đầu liên minh cùng với Bộ trưởng Tư pháp Mississippi Lynn Fitch và Bộ trưởng Tư pháp bang Utah Sean Reyes.

Bà Bird nói: “Lạc mất 85.000 trẻ em giống như mất toàn bộ dân số của Thành phố Sioux. Điều này là không thể chấp nhận được. Là một người mẹ, tôi cảm thấy đau lòng khi biết rằng nhiều đứa trẻ mất tích này đã bị mắc kẹt trong cảnh cưỡng bức lao động và bị bóc lột bởi những kẻ buôn bán tình dục tàn ác. Nhiệm vụ của chính phủ liên bang là giữ an toàn cho những đứa trẻ này. Tôi đã cùng với 21 tổng chưởng lý khác yêu cầu Chính quyền Biden ngay lập tức xác định và bảo vệ những đứa trẻ này.”

Anh Nguyễn, theo JTN